אוקיי. אז הנה אולי משהו אחר שיעניין אותך:

מי בכלל צריך שאריאלה תתקשר??